تبلیغات
چتر بارونی - اولین بازتاب ها ...


چتر بارونی

برایت می نویسم ... برای تو که باران منی...

بسم الله الرحمن الرحیم

من نه یک روان شناسم ...نه یک جامعه شناس و آسیب شناس و نه یک فیلسوف نظریه پرداز...!!!
من یک دخترم ... یک فلسفه خوان نه بیشتر و نه کمتر ...

علوم را نمی دانم اما تمام فکر و ذهن و درونم معتقد ست که  ارزش انسان نه به مال و ثروت است نه به پست و مقام...

ارزش انسان به تعداد مقام ها و میزان اموال و ... نیست !

ارزش انسان -همه ی عظمت وی- در چشمه ای کوچک در دایره ای ذره بینی -علی الخصوص اگر خرمایی باشد- خلاصه میشود ...

در سوراخ قفل کلید اسرار جای می گیرد...

در نگاه معشوق جان میابد ... می جوشد و حیات می بخشد...

در افق وسیعی که با احترامش... با فروغ دیدگانش می سازد می توان ارزشت را بها دهی... نه اینکه ارزشت را بها دهی ... ارزش تو خود به خود با نیروی عشق بها میابد ...

آری! ارزش تو در دیدگان آنان که دوستشان داری معنا میابد...در نگاه ، آنگاه که افکارت را می خواند...

 

 ارزش آنگاه برایت ملموس خواهد شد که اوووووووووووووووووووو با ارزشت بداند ...

خواه دنیا تمام مقام ها و مردمان را در خود فرو برده باشد و تو جز تکه پارچه ای برای حفظ حیات خود نداشته باشی ...

و فقط او باشد و او ...

او باشد و تو ...

تو باشی و او ...

او همواره هست ...مهم این است تو نیز باشی...

باشد که همیشه ارزشت به ورای ماده بماند ...

باشد ...

 

تقدیم به تو !

 


نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 ساعت 11:52 ق.ظ توسط چتر بارونی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin