تبلیغات
چتر بارونی - وجود مستقل ... و اینجا در نهایت ربط و در مرز بطلان


چتر بارونی

برایت می نویسم ... برای تو که باران منی...

امروز شدیدا از آن روز هاست که امده ام بنویسم اما بی هدف ...
امده ام کلماتی را هک کنم ...
تا بگویم هستم ...
تا بگویم همچنان این چتر بارانی در جریان است ...
باران همچنان می بارد ... گاهیییییییییییییییییییییی تند و گاهی نرم ...
زندگی است که می بارد ...
همان زندگی که در ارتباط با عالم بالاست و هر لحظه قطره قطره اش را در این کانال از خدا میگیرد...
نه ...
این تعبیر نادرست است...
زندگی در ارتباط با خدا چیزی نیست که بخواهد فیض بودن را بگیرد...
بلکه این الله است که بودن را افاضه می کند و اینگونه زندگی معنا میابد...
اینگونه قطراتش ظاهر میشود 
و اینگونه چتر بارانی شکل میگیرد ...
همچون این است که زندگی در هر لحظه خلق میشود ...
جدید می شود ...
رفرش می شود ...
و دوباره فیضی از پس فیضی دیگر و این سیر تا قیامت ادامه دارد.
و در هر لحظه بودنی از پس بودنی دیگر و هر لحظه زندگی جدید ...
و آه من چقدر دیوانه وار این مسائل را دوست می دارم 
و خدای فیاض علی الاطلاق را دوست تر ...
ای وجود محض...
ای وجود بیکران ...
ای فیاض...
مرا دریاب ... همانگونه که در هر لحظه وجودم را دریافته ای ...
که اگر در نمیافتی اصلا وجود چون منی معنا نداشت ...


پ.ن دل تنگم ... دلتنگ کلاس و درس .... دلتنگ اندیشیدن به واجب الوجود و ممکن الوجود...
        دلتنگ بحث کردن بر سر اتحاد عالم و معلوم ...
        دلتنگ وجود مستقل او هستم ... وجود فی نفسه ی لنفسه بنفسه ....
پ.ن  خدایا ... اینجا در کنج این خانه ...
         در میان اینهمه امواج بی کاری نجاتم ده !!!!!

نوشته شده در سه شنبه بیستم اسفند 1392 ساعت 01:03 ب.ظ توسط چتر بارونی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin