تبلیغات
چتر بارونی - سلام عزیزم


چتر بارونی

برایت می نویسم ... برای تو که باران منی...

سلام وبلاگ عزیزم

این روزها دلتنگت شدم ... میان این همه مشغله ...مشتاق نوشتن برای توام ... مشتاق نوشتن در روز های بارانی ...ولی این روزها جدید است ...این روز ها پر است از تجربه های ناب ! اینر روزها رنگ و بویی تازه دارد...این روزها غرق در انچه ام که دوستش میداشتم !!!

دوست میدارم اندیشیدن را ... تفکر را ... به مرحله ی شک رسیدن را ... در یقین غرق شدن را ... و این تازه اول راه است ... راه بسی طولانی ست ... انتها ناپذیرست ...و این را هم دوست دارم ... ادمی است دیگر مشتاق بی انتهایی و بی انتهایی مشتاق ....

وبلاگ عزیم .... دوستت دارم ... هرچند کم به دیدارت میایم ...

کاش تو میدانستی ... درک می کردی ... میافتی ... درنگ می کردی ... لبخند می زندی و میگفتی ... اری بودن یا نبودن مسئله این است ... اری من شک می کنم .... من می اندیشم پس هستم ... من هستم ولو در هوای طلق ...

زندگی این روز ها را دوست دارم ... اندیشه اش را ... مشغله اش را ... شیرینی اش را ... سختی اش را .... این روز ها تنها بدی اش این است که من هنوز سوارش نشده ام و اوست که سوار بر من است ... هنوز به برنامه هایم نمی رسم و همچنان به دنبال زندگی دوانم بچای فراری بودن از ان !!!!


نوشته شده در جمعه دوم آبان 1393 ساعت 07:42 ب.ظ توسط چتر بارونی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin